Cúpla focail – Learning the lingo, Irish edition!

 

Are you brave enough to learn and speak a bit of Irish? While you won’t always hear Irish being used for everyday business, most people on the streets have a couple of words, or as we like to say, cúplafocail! Why not impress your friends (and maybe the taxi driver!) with your own cúplafocail

 

Gaeilge do thurasóirí  Meaning  Fuaimniú/pronunciation 
     
Abhainn  River  ow-in 
Airgead  Money  are-e-gid 
An Leabharlann Phoiblí  Public Library  an leowr-lan foib-lee 
An Oifig Thurasóireachta  Tourist Office  an ifig huras-ore-ach-ta 
Ar chlé  On the left  ar hl-ay 
Ar dheis  On the right  ar yeis 
Arán  Bread  ar-awn 
Baile  Town  bal-ya 
Bean / Mná  Woman / women  ban / manaw 
Bia agus deoch  Food and drink  be-ah agas deuck 
Brothallach  Hot (weather)  bro-hal-ach 
Cabhair liom  Help me  cow-er lom 
Caife  Coffee  kafay 
Caint, Ceol, Craic  Conversation, Music, Fun  kaint, ke-o-el, krak 
Ceart go leor  All right / OK  keart go lore 
Conas atá tú?  How are you?  con-is-a-taw-too? 
Dia duit  Hello  de-a gwich 
Eaglais  Church  ag-lish 
Fáilte  Welcome  fall-tche 
Fáisnéis na h-aimsire  Weather report  fawsh-naysh ne ham-shira 
Fear / Fir  Man / Men  far / fir 
Feol  Meat  fee-ol 
Feoilséantóir  Vegetarian  fee-ol-shayn-thoer 
Gairdín  Garden  gar-deen 
Garda Síochána  Police  gar-da she-och-awn-a 
Go breá  Good  gu br-aw 
Grá  Love  graw 
Iasc  Fish  ee-asc 
Lá báistí  Rainy day  law baw-ish-tee 
Leabhar  Book  leow-er 
Leithreas  Toilet / bathroom  leh-hras 
Más é do thoil é  Please  maw-shay doh hull ay 
Níl mé go maith  I am not well  neel may gu-mah 
Nuachtán  Newspaper  noo-ach-tawn 
Oíche mhaith  Good night  eeha wah 
Oifig an Phoist  Post Office  ifig an fuisht 
prátaí  Potatoes  praw-thee 
Scamallach  Cloudy  scam-a-lach 
Sláinte  Health / Good health!  slaw-in-ta 
Slán  Goodbye  slawn 
Sráid  Street  sraw-id 
Sráid bhaile  Village  sraw-id vail-ya 
Tá brón orm  I’m sorry  taw browan orum 
Tá mé go maith  I am well  taw may gu-mah 
Tacsaí  Taxi  taxi 
Tae  Tea  tay 
Uisce  Water  ish-ka 
Uisce Beatha  Whiskey (water of life)  ish-ka ba-ha